Com funcionen les plaques solars?

 

Com funcionen les plaques solars?

Com funcionen les plaques solars?

T’expliquem tot sobre el funcionament i components d’una placa solar

 

T’expliquem tot sobre el funcionament i components d’una placa solar

 

Actualitzat a 21 de setembre de 2023

En un món cada vegada més conscient de la importància de les plaques solars pel canvi climàtic, és important entendre què són i com funcionen. A continuació, t’ho expliquem de manera molt fàcil! 

Què és una placa solar?

La placa solar o panell fotovoltaic converteix la llum o radiació solar en electricitat, per poder consumir-la a casa o l’empresa. Aquesta energia és neta i gratuïta.

Quines són les parts d’una placa solar? 

Les plaques solars es componen principalment d’alumini, vidre i cel·les de silici, que permeten convertir la radiació solar en electricitat.

Components:

  1. Marc: és el suport de la placa solar i sol ser d’alumini o metalls lleugers i amb gran capacitat conductiva de la calor. 
  2. Cel·les fotovoltaiques: normalment de silici, converteixen l’energia solar en electricitat quan hi toca la llum solar. Segons la seva composició, poden ser monocristal·lines o policristal·lines (enllaç blog).
  3. Capes intermèdies: són capes de vinils resistents als raigs UV del Sol que protegeixen les cel·les i els materials semiconductors. 
  4. Coberta exterior: és una capa de cristall temperat que protegeix les cel·les solars i maximitza els raigs solars. 

  1. Protector posterior: s’instal·la al darrere del panell i serveix per protegir-lo d’elements naturals i la humitat. Solen ser de color blanc per afavorir el rendiment.
  2. Caixa de connexions elèctriques i cablejat: ubicada darrere del panell. Surten dos cables amb corrent elèctric per poder connectar altres panells. 

Com funciona la placa solar?

La placa solar pot convertir la radiació del Sol en energia elèctrica gràcies a l’efecte fotovoltaic. Aquest és el procés on les cèl·lules solars reaccionen davant la llum solar creant àtoms amb càrrega elèctrica negativa i positiva, i en conseqüència corrent elèctric.

La part de metall que separa les cel·les capta l’energia elèctrica generada i la condueix fins al cablejat i, aquest, fins a l’inversor que transformarà aquesta energia elèctrica continua (CC) a alterna (CA), que és el tipus de corrent que necessiten els aparells de casa per poder funcionar.

Ara que ja has après que són i com funcionen els panells, si vols saber com funciona una instal·lació solar fotovoltaica pots accedir en el següent enllaç. Si continues tenint dubtes, pots contactar amb nosaltres.

 

 

    Articles relacionats