Què és l'aerotèrmia?

 

Què és l’aerotèrmia?

Què és l’aerotèrmia?

Actualitzat a 2 d’abril de 2024

 

T’ho expliquem tot sobre el funcionament de l’aerotèrmia i la seva compatibilitat amb les plaques solars! 

 

Aerotermia

Aerotermia

L’aerotèrmia és un sistema de climatització renovable que aprofita l’energia de l’aire per cobrir les necessitats de:

 • Calefacció
 • Aigua calenta sanitària (ACS)
 • Refrigeració 

Com funciona?

Les bombes de calor aerotèrmiques extreuen fins a un 80% de l’energia de l’aire exterior per generar calor o fred. Són molt eficients, amb un rendiment mitjà que permet obtenir una capacitat calorífica 4 vegades superior al consum energètic de la màquina.

Components

 • Màquina exterior: Intercanvia l’energia de l’aire exterior amb el gas refrigerant que passa pel seu interior.
 • Màquina interior: “Cervell” de l’equip que sol ocupar l’espai on hi havia la caldera.
 • Dipòsit d’inèrcia: Tanc d’acumulació per mantenir aigua calenta a l’espera que s’activi la calefacció. Aquest element permet escalfar aigua amb l’energia de les plaques fotovoltaiques i tenir-la guardada per utilitzar-la més endevant.
 • Dipòsit d’acumulació (o d’ACS): Funciona igual que el dipòsit d’inèrcia, però s’utilitza pel consum d’aigua calenta. Només el trobem en instal·lacions d’aerotermia per ACS o calefacció + ACS.
 • Altres components de la instal·lació com vàlvules, vasos d’expansió, tub multicapa, etc.

Vols saber més sobre l’aerotèrmia? Clica aquí, t’expliquem tot el que necessites saber!

És compatible amb les plaques solars?

Sí, la combinació d’aerotèrmia i plaques solars és ideal per a una producció d’ACS i climatització 100% renovable. Les plaques solars generen l’energia gratuïta i neta que alimenta la bomba de calor.

Aerotermia amb plaques solars?

Aerotermia amb plaques solars?

Proporciona Calefacció i Refrigeració?

Sí, l’aerotèrmia integra tot en un sistema. Funciona com a:

 • Calefacció: Extrau energia de l’aire exterior i la cedeix a l’aigua del circuit de calefacció, per tant no cal canviar la instal·lació existent, només la caldera.
 • Refrigeració: Inverteix el cicle, extraient l’energia de l’interior de l’edifici i cedint-la a l’exterior mitjançant un sistema d’aire condicionat. En alguns casos s’haurà d’afegir splits o fancoils per la refrigeració, si el sistema actual ho permet.

Tipus de refrigeració per aerotèrmia:

 • Splits: L’opció més econòmica. Una bomba de calor aire-aire amb unitats interiors independents.
 • Fancoils: Generen aire condicionat de forma eficient, utilitzant aigua de la bomba d’aerotèrmia.
 • Terra radiant: L’opció més eficient, però també la més costosa. No és aplicable a totes les vivendes ni a tots els terres radiants, ja que pot arribar a crear condensacions.

Es pot utilitzar per a ACS (Aigua Calenta Sanitaria)?

Sí, és una de les seves principals aplicacions. Les bombes de calor aire-aigua escalfen l’aigua del circuit d’ACS de la casa. Es pot optar per una aerotèrmia de calefacció + ACS o simplement d’ACS. En aquest segon cas és una tecnologia més senzilla i evitem posar una màquina exterior. Funcionaria com un termo elèctric, però amb un 70% menys de consum.

Tipus d’aerotèrmia:

 • Baixa temperatura: Rang d’operació entre 30-50°C. Ideal per a ACS, calor i fred amb terra radiant/refrescant.
 • Alta temperatura: Rang d’operació entre 55-75°C (o fins a 80°C). Més costosa, però més eficient per a calefacció amb radiadors convencionals.

Es pot utilitzar per ACS?

Es pot utilitzar per ACS?

Cal canviar la instal·lació de radiadors?

No és necessari si ja tens radiadors de baixa temperatura o terra radiant. Si tens radiadors convencionals, pots:

 • Instal·lar una aerotèrmia de baixa temperatura i canviar els radiadors.
 • Instal·lar una aerotèrmia d’alta temperatura (opció més econòmica), mantenint els radiadors actuals.

Posa’t en contacte amb nosaltres per saber quina solució és la millor per a tu.

  Articles relacionats