Maresme 3,6 kWp

Habitatge a Mataró, 2022

Potència pic: 3,6 kWp

Núm. de panells: 9

Altres: Optimitzadors

Subministrament: Trifàsic

Tipus: Autoconsum, particular

Projectes relacionats