Amiant per plaques solars

Ajuts per substituir l’amiant per plaques solars

 

Obre la convocatòria de la subvenció de la Generalitat per a substituir la coberta amb amiant per panells solars

Plaques solars a Mataró

Actualitzat 25/5/2023

Ha obert el termini per sol·licitar la subvenció Amiant per plaques. Aquesta convocatòria té dues línies:

  • Línia 1: 10 milions d’euros per retirar residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, destinats a habitatges particulars.

  • Línia 2: 40 milions d’euros per extreure l’amiant i instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica (indústries o altres activitats comercials o agràries).

Què és l’amiant i per què es va prohibir?

 

L’amiant o asbest (comercialitzat a Espanya sota la marca Uralita) és un compost de minerals metamòrfics superresistent a altes temperatures que va ser molt utilitzat el segle passat a la indústria de la construcció, com ara en cobertes i  dipòsits de fibrociment.

El problema esdevé quan es descobreix que la inhalació de les fibres microscòpiques d’amiant deteriorades poden causar malalties respiratòries greus com càncer de pulmó. És per aquesta raó que a Espanya queda definitivament prohibida la utilització i comercialització de l’amiant l’any 2002.

El repte que es presenta és substituir les cobertes amb amiant construïdes. Es calcula que a Catalunya encara resten més de 4 milions de tones d’amiant i que en el 2030 més del 85% d’aquests materials hauran superat la seva vida útil i constituiran un problema de salut pública, laboral i mediambiental. 

Qui pot sol·licitar-la?

  • Per a habitatges particulars: els poden sol·licitar persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

  • Per a edificis on es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica: Propietaris/es de béns immobles, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Què cobreix?

La retirada, transport, tractament dels residus dels elements que continguin amiant, la substitució d’aquestes cobertes i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les noves cobertes. Aquestes despeses han de ser realitzades a partir de la presentació de la sol·licitud fins 24 mesos després de l’atorgament de la subvenció. 

Quin és el termini?

El termini de sol·licitud és de 2 mesos, fins al 25 de juliol del 2023.

Quins són els imports de l’ajut?

AJUTS PER A LES COBERTES D’AMIANT

Si el pressupost està per sota, el límit és el 40% del pressupost. 

  • +10% per a empreses mitjanes (50%)
  • +20% per a empreses petites (60%)

AJUTS PER A LA INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC 

*Imports màxims subvencionables

Quins criteris de distribució utilitzen?

S’utilitza un sistema de puntuació segons característiques de l’actuació i l’activitat de l’immoble (especificats a continuació). No funciona per ordre d’arribada.

Soc elegible?

Si vols saber si ets elegible, contacta amb nosaltres! Ens encarreguem de tot: presentació de la subvenció, retirada de l’amiant, instal·lació de les plaques solars i tots els tràmits associats.

    Articles relacionats