Quins components formen una instal·lació solar fotovoltaica?

Espai en blanc

Quins components formen una instal·lació solar fotovoltaica?

Descobreix els components per a la instal·lació de plaques solars en habitatges

Components que formen una instal·lació solar fotovoltaica

Components que formen una instal·lació solar fotovoltaica

Actualitzat a 21 de juny de 2023

Una instal·lació solar fotovoltaica no es compon només de panells solars, sinó de diversos elements. Alguns són imprescindibles i altres opcionals, però el que és important és fer una bona selecció tenint en compte la qualitat, el rendiment i la garantia.

En aquest article es presenten els principals components que són les plaques solars, l’inversor, el comptador digital, l’estructura fotovoltaica i la bateria.

Plaques solars

Les plaques solars o panells fotovoltaics són els components principals. Les cel·les solars capten la radiació del Sol i la converteixen en corrent elèctric, gràcies a un material semiconductor que normalment és silici.

Els panells situats a la coberta es connecten entre si per augmentar el voltatge o corrent elèctric i, per tant, la potència del sistema. El corrent elèctric generat per les plaques solars és en corrent continu (CC), per tant, el següent pas és convertir-lo en corrent altern (CA) per poder consumir-lo.

Inversor

L’inversor solar és l’encarregat de transformar el corrent continu generat per les plaques solars en corrent altern, que és el que utilitzen els electrodomèstics de l’habitatge.

Segons les necessitats, existeixen diversos tipus d’inversors:

  • Inversor de connexió a xarxa: s’utilitza per instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica. Agafen com a referència els valors de voltatge i freqüència de xarxa i adapten l’electricitat generada a aquests mateixos valors, per poder autoconsumir l’energia generada amb seguretat. Gràcies als comptadors bidireccionals permeten injectar l’energia sobrant a la xarxa perquè la compensin a la factura de la llum.

  • Inversor híbrid: tenen la mateixa funció que els inversors de connexió a xarxa, però permeten afegir bateries al sistema sense la necessitat d’un inversor extra. Cada cop més comuns, ja que permeten donar més flexibilitat al sistema a un cost molt semblant als inversors de xarxa. Molts d’ells poden treballar com inversors aïllats en cas de pèrdua de xarxa, afegint un mòdul extra al sistema.

  • Microinversors: en lloc de disposar d’un sol inversor central, els microinversors s’instal·len per cadascun dels panells i permeten maximitzar la potència de cada panell. Permet monitoritzar cada panell i no requereix espai extra, ja que s’instal·len darrere de cada placa. Ideal per sistemes a diverses inclinacions, orientacions o amb ombres assegurades. Tenen un cost unitari més elevat que la resta d’inversors.

  • Inversor aïllat de xarxa: s’utilitza per instal·lacions desconnectades de la xarxa. L’inversor aïllat genera la seva pròpia freqüència i voltatge, creant així una xarxa interior que permet a l’usuari aprofitar directament l’energia de les plaques solars. L’energia sobrant s’emmagatzemarà en bateries per utilitzar-la quan sigui necessari.

Quin inversor és l’adequat pel meu cas? Demana’ns un estudi personalitzat i els nostres tècnics t’assessoraran.

 

Comptador digital

El comptador digital mesura el consum de xarxa de l’habitatge i l’energia sobrant de les plaques solars que s’injecta a la xarxa. Aquesta informació s’envia a l’inversor, permetent a l’usuari la visualització de totes les dades a través de l’App.

Estructura fotovoltaica

L’ estructura és un component imprescindible per qualsevol instal·lació fotovoltaica. En funció del tipus de coberta, s’utilitzarà:

  • Estructura coplanar: per la majoria d’instal·lacions residencials que tenen coberta inclinada de teula o pissarra. Aquesta es basa en carrils d’alumini que aprofiten la mateixa inclinació de la coberta per fixar els panells solars amb unes pinces especialitzades.
  • Estructura amb triangles: serveixen per inclinar les plaques a l’angle desitjat. Se solen utilitzar en cobertes planes fent ús de contrapesos o en cobertes de xapa, fixant els carrils a les greques d’aquesta.

  • Blocs de formigó: per cobertes planes, terrasses o al mateix terra. Els panells solars es fixen al bloc en forma de triangle aprofitant la seva inclinació. 

Bateria (opcional)

L’emmagatzematge amb bateries és un element opcional en una instal·lació solar. L’ús de bateries permet una alta flexibilitat i augmentar l’autoconsum i, per tant, l’estalvi.

Les bateries emmagatzemen l’energia sobrant en períodes punta i permet consumir-la en moments on l’energia de xarxa és més cara. El cost de les bateries de liti encara suposa un esforç econòmic força elevat, tot i això, tenint en compte els costos d’electricitat actuals pot ser una inversió rendible. 

No dubtis a demanar el teu estudi de viabilitat personalitzat i gratuït abans de prendre cap decisió! T’ajudarem a solucionar tots els teus dubtes. 

Articles relacionats