Vallès Oriental 4,8kWp - Nova Renovables

Vallès Oriental 4,8 kWp

Habitatge a l’Ametlla del Vallès, 2022

Potència pic: 4,8 kWp

Núm. de panells: 12

Emmagatzematge: bateria de 10 kWh

Altres: Backup

Subministrament: Trifàsic

Tipus: Autoconsum, particular

Projectes relacionats